Entreprenad

VÄLKOMMEN TILL OSS

Vi har en modern Lännen 8800 med miljömotorer och fullutrustad för alla tänkbara jobb som vi utför.

 

Ex. grävning, markarbeten, planering, brunnar, vägjobb, lastning & lossning, skottning, grusning.

 

Vi har 2 lastbilar samt lastväxlare med olika containrar och frakt.

 

Vi ordnar även brunnar, vägtrummor, dränerigar mm. från köp, hemtransport och nergrävning
Vill du ha pris på något jobb kommer vi kostadsfritt ut och ger råd och kostnadsförslag